Công ty cổ phần chăm sóc công trình V.C

Danh mục

Chống thấm 1 thành phần

Chống thấm 1 thành phần là nói lên đặc điểm cấu tạo của vật liệu. Đây là sản phẩm tạo nên từ một thành phần duy nhất. Thành phần chống thấm thường được xác định theo gốc chống thấm: gốc xi măng, bitum, gốc PU-Polyurethane...